COMPRAR UN PIS A TARRAGONA COM A INVERSIÓ ÉS RENTABLE

Escrit per el 17 de Març de 2015 a la categoria General

 
Afortunadament no tothom s’ha vist greument afectat per la crisi. Entre ells, els petits i mitjans estalviadors són els que estan comprant pisos a Tarragona per posar-los en lloguer com a forma d’inversió.

 

Atès que les entitats bancàries han hagut de passar per un procés de sanejament i reorientació de les seves estratègies comercials per corregir errors, rentar la seva imatge i acatar les recomanacions del Banc d’Espanya de realitzar majors provisions, els estalviadors, amb l’aixeta del crèdit més tancat que obert, han constatat que [b][color=#2c5487]comprar un pis per posar-ho en lloguer[/color][/b] dóna una major rendibilitat que la que ofereixen molts dels productes financers actuals:

 

La rendibilitat que donen els dipòsits a termini fix ronda l’1,5%; l’interès mitjà abonat pel Tresor Públic en l’última subhasta d’obligacions a 10 anys de 2014 és d’1,73%; mentre que [b][color=#2c5487]la rendibilitat del lloguer aconsegueix ja el 5%[/color][/b]. No hi ha dipòsit bancari que ho ofereixi.

 

En aquesta línia, les dades del Ministeri de Foment també confirmen que posar aquest pis buit que tens en lloguer, és rendible. Existeix un indicador, anomenat ‘Rendibilitat Bruta del lloguer’, que és el percentatge que resulta de dividir la quota anual del lloguer de l’habitatge entre el seu preu de venda. En resum, ens diu si mereix o no val la pena posar el nostre pis de [b][color=#2c5487]Tarragona[/color][/b] en lloguer.


Doncs segons les dades de l’Observatori d’Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment, la rendibilitat bruta del lloguer manté una tendència alcista des de principis del 2010, mentre que l’Índex General de Preus (IGP) de venda d’habitatge lliure, ha descendit un 34% en set anys i mig.


FONT: api.cat

Més imatges de la notícia

  • .
  • .