Preguntes freqüents

 

 
 • Preguntes freqüents per a propietaris

  • Quin és el cost d'administrar la meva propietat?

   Quin és el cost d'administrar la meva propietat?

   Marebens determina els seus honoraris mensuals aplicant un percentatge proporcional a la renda mensual percebuda, més l'IVA corresponent.

  • Quin costos addicionals pot suposar l'administració?

   Quin costos addicionals pot suposar l'administració?

   Marebens ofereix als seus clients un exclusiu servei d'assistència i defensa jurídica per tal de garantir el vostre arrendament, per un únic cost de 3€ al mes per finca administrada. Alhora, Marebens disposa de la millor plataforma de publicitat local i en xarxa dels vostres immobles per un únic import de 40€, un cop formalitzat el lloguer de la vostra finca. Fora d'aquestes dues opcions, no hi ha cap cost addicional per la gestió del vostre patrimoni.

  • Quina documentació es requereix?

   Quina documentació es requereix?

   Per tal de fer efectiu un lloguer o una compravenda necessitarem l'escriptura de propietat i la cèdula d'habitabilitat vigent del seu immoble, l'últim rebut de l'IBI, així com les darreres factures de subministres.

  • Quan i com cobro el meu lloguer?

   Quan i com cobro el meu lloguer?

   Liquidarem la vostra renda l'últim dia de cada mes o trimestre en curs mitjançant transferència bancària al vostre compte bancari, o bé en efectiu o xec al portador a les nostres oficines, segons la vostra comoditat.

  • Quines garanties tinc de cobrar el meu lloguer?

   Quines garanties tinc de cobrar el meu lloguer?

   A Marebens duem a terme una acurada selecció dels potencials llogaters de la vostra finca. A més, hem incorporat un nou i exclusiu servei d'assistència jurídica per a una major tranquil·litat, que inclou la defensa judicial i extra judicial sense límits dels vostres interessos, derivats de qualsevol obligació contractual de l'arrendament del vostre immoble. A més, ens acollim en qualsevol cas i per a tots els arrendaments a l'Avalloguer que ofereix la Generalitat (6 mesos garantits en cas d'impagament).

 • Preguntes freqüents per a llogaters

  • Quina documentació necessito per a poder llogar?

   Quina documentació necessito per a poder llogar?

   En tots els casos, requerim el DNI, Passaport o NIE, la darrera nomina i/o contracte i vida laboral, i un número de compte corrent de banc o caixa nacionals. Si les garanties que ofereix la documentació són suficients, i amb el vist-i-plau del propietari, es procedeix a la formalització del lloguer.

  • Què passa si no compleixo els requisits?

   Què passa si no compleixo els requisits?

   Si entenem que la nòmina o l'antiguitat laboral no garanteixen plenament el cobrament mensual del lloguer, acceptem que un altre ho faci per tu, actuant com avalador. En aquest cas, l'avalador ens haurà de facilitar també el seu DNI, Passaport o NIE, la seva nòmina o última declaració de renda i el seu compte corrent.

  • Què em costarà llogar un immoble?

   Què em costarà llogar un immoble?

   Les despeses derivades d'un lloguer sempre responen a aquesta fórmula: fiança + renda del mes en curs + honoraris d'agència + assegurança de llar i responsabilitat civil. La fiança (1-2 mesos en funció del tipus d'immoble arrendat) es diposita directament a l'Institut Català del Sòl i es retorna dins dels 30 dies següents a la rescissió del contracte. Els honoraris de l'agència corresponen a una mensualitat + IVA, i la pòlissa d'assegurança representa 97€ anuals, que hauràs de pagar únicament el dia de la formalització.

  • Qui dóna d'alta els subministraments?

   Qui dóna d'alta els subministraments?

   Si l'immoble que llogues no té els subministraments donats d'alta (únicament en el cas de pisos sense mobles), hauràs de fer-ho tu, però sempre podràs comptar amb el nostre assessorament. Opcionalment pots sol·licitar el nostre servei d'altes per tal que puguem tramitar tots els subministraments per tu.

  • Quina durada té el contracte de lloguer?

   Quina durada té el contracte de lloguer?

   D'acord amb la legislació civil vigent, tots els contractes tenen una durada d'un any, automàticament prorrogable per 2 més, és a dir, per un total de 3 anys. La permanència mínima és de 9 mesos a partir de la formalització del contracte, moment a partir del qual podràs deixar-lo sense cap altre requisit que el preavís amb un mes d'antelació. La rescisió anticipada (a aquests 9 mesos mínims) es penalitza amb tantes mensualitats com faltin per a cobrir aquest període mínim.

  • Si vull llogar un immoble, quant tardeu a formalitzar i entregar claus?

   Si vull llogar un immoble, quant tardeu a formalitzar i entregar claus?

   Un cop aportada tota la documentació requerida per a poder formalitzar el contracte, amb el vist-i-plau de la mateixa per part de la propietat, actuarem amb la màxima eficiència i celeritat per tal d'entregar-te'l en òptimes condicions el més aviat possible. Aquest procés acostuma a durar d'1 a 5 dies.

  • Quan he de pagar el lloguer?

   Quan he de pagar el lloguer?

   A Marebens cobrem el lloguer mensual del teu pis entre els dies 1 i 7 de cada mes, en funció del que tu triïs: pots optar per la domiciliació del rebut (efectiu com a molt el 5 de cada mes), o bé per fer efectiu el pagament de forma personal, depenent de com et resulti més còmode.

  • Que passa si em retardo en el pagament del lloguer?

   Que passa si em retardo en el pagament del lloguer?

   Si tens domiciliat el rebut i, per qualsevol motiu, ens ve retornat pel teu banc, haurem de cobrar el recàrrec que aquest ens imposa. En el cas que deixis de fer efectiu el pagament durant dos mesos, rebràs una notificació dels nostres serveis jurídics que t'indicarà com solventar la situació d'impagament.

  • Què cal fer en cas d'avaria?

   Què cal fer en cas d'avaria?

   Truca'ns de seguida. A Marebens disposem d'un servei permanent d'assistència al llogater per tal que qualsevol incidència sigui solventada de la manera més ràpida i eficient possible.

  • Vull deixar l'immoble abans del termini establert, què he de fer?

   Vull deixar l'immoble abans del termini establert, què he de fer?

   Finalització i rescissió del contracte de lloguer d'habitatge.
   Per tal de rescindir el contracte de lloguer i recuperar la totalitat de la fiança heu de tenir en compte el següent:

   • Avisar-nos amb 30 dies (un mes natural) d'antelació. Recordeu que els rebuts de lloguer es paguen per mensualitats íntegres de l'1 al 5 de cada mes i que, per tant, l'entrega de claus passats aquests dies implica el pagament de tot el mes.

   • Deixar l'immoble buit de qualsevol objecte personal, estri, utensili , andròmina o moble que no figurés en l'inventari del contracte.

   • Facilitar-nos les darreres factures dels subministraments, si estaven donats d'alta en formalitzar el lloguer, per tal de saldar proporcionalment els consums a la data de finalització del contracte.

   • Deixar l'immoble en perfecte estat, correcte funcionament general i en bones condicions d'higiene i neteja, per evitar una despesa o cobrament mínim de 75€ per aquest concepte.

   Recordeu que estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i informació addicional que necessiteu al respecte.